Datan kuvaus

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella kartoitettiin perinnemaisemia vuosina 1992–1997 osana valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Inventoinnissa kohteet luokiteltiin...

Lähde: Perinnemaisemat

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti tuntematon