Site logo

Luontoinventoinnissa on määritetty arvokkaat luontokohteet. Inventointi perustuu aikaisempiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Luontokohteiden valinnan kriteerinä on ollut ensisijaisesti kohteiden luonnonsuojelullinen arvo; kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa ei ole yksistään pidetty riittävänä perusteena alueen arvottamisessa. Aineisto kattaa vain Salon seutukunnan alueen, mutta sen laajentaminen muualle Varsinais-Suomeen on käynnissä.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjän verkkosivusto www.varsinais-suomi.fi
Julkaistu 25.08.2000
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Luontoinventoinnit Salon seudulla. Aineisto on ladattu Dataportaali -palvelusta 08.08.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

AvoimuusasteKäyttäjäarvio

(46)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus