Site logo


Datan kuvaus

Paimionjokiyhdistys ry:n tuottamia kohdetietoja maisemallisesti merkittävistä kohteista Paimionjoen varrella. Aineisto sisältää Paimionjoen valuma-alueen rajauksen sekä joenuomat ja...

Lähde: Paimionjoen maisemamatkailu

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti tuntematon