Site logo

Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005 - Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005 WMS-rajapinta


Tietoaineiston yhteenvedosta

Pulmankijoen uoman korkeusaineisto, jota on käytetty mallinnettaessa Pulmankijoen virtausolosuhteita. Korkeusarvoja on tarkistettu kenttätutkimuksissa. Aineistossa on korkeuspisteitä,...

Lähde: Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti WMS