Site logo

Säkylän Pyhäjärven linnustollisesti arvokkaimmat alueet - Säkylän Pyhäjärven linnustollisesti arvokkaimmat alueet SHP


Tietoaineiston yhteenvedosta

Pyhäjärven ja Köyliönjärven linnustoselvityksen aineistoa. Julkaisusta Yrjölä, Kekkonen, Tanskanen, Uppstu 2010. Pyhäjärven linnusto 2010 – kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto....

Lähde: Säkylän Pyhäjärven linnustollisesti arvokkaimmat alueet

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti SHP