Site logo


Tietoaineiston yhteenvedosta

Soranotto-aineisto sisältää luonnonvaroja hyödyntävän soranoton alueet Varsinais-Suomessa. Aineisto sisältää soranottoalueet sekä tietoa myönnetyistä soranottoluvista ja niiden...

Lähde: Soranoton alueet 2005

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti SHP