Site logo

Turun kansallinen kaupunkipuisto - Turun kansallinen kaupunkipuisto (WMS)


Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää Turun kansallisen kaupunkipuiston eli Turun kulttuuripääkaupunkipuisto 2011:n aluerajauksen. Aluetta koskee hoito- ja käyttösuunnitelma. Ympäristöministeriö on tehnyt...

Lähde: Turun kansallinen kaupunkipuisto

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti tuntematon