Site logo

Turun kaupungin turvallisuustietoja

Aineisto sisältää Turun kaupungin yleisillä alueilla olevien pelastusvälineiden sijainnin sekä tulvakartan, joka on laadittu havainnollistamaan tulvaherkkiä ranta-alueita. Aineistopaketissa on pelastusvälineiden sijaintiin liittyen kolme eri koordinaattijärjestelmää (Turun kaupungin järjestelmä=gk23, WGS84=4326 sekä EUREF-FIN=3067).

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.turku.fi
Published 19.09.2013
Categories
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Turun kaupungin turvallisuustietoja. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 28.02.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(21)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus