Site logo

Uudenkaupungin OAS-tuulivoima-alueiden näkyvyysanalyyseja

Aineisto sisältää teoreettiset näkyvyysanalyysit TIFF-formaatissa Uudenkaupungin kahdeksalta OAS-alueelta (tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma), joita on tutkittu Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten. Näkyvyysanalyysit on mallinnettu ArcGIS-paikkatieto-ohjelman Viewshed-työkalulla. Paikkatieto-ohjelmiston avulla on laskettu tuulivoimaloiden näkyvyys maaston korkeustietojen pohjalta sekä metsäiset alueet huomioiden. Metsän korkeudeksi on yleistetty 15 metriä, havainnoitsijan korkeudeksi 2 metriä. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 140 metriä, Muntilan kaava-aluetta lukuun ottamatta (120 metrin napakorkeus, rakennuslupahakemuksen mukaan).

Lisenssi CC BY-SA 3.0

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.varsinais-suomi.fi
Published 01.09.2014
Categories
Geographical coverage
Licence Other (Open)
How to reference Source: Uudenkaupungin OAS-tuulivoima-alueiden näkyvyysanalyyseja. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 29.05.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licence

Other (Open)
[Open Data]

OpennessRating

(39)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus