Site logo

Keskisen Saaristomeren vesialueiden avoimuusmalli

Pisteaineisto kuvaa Saaristomeren vesialueiden avoimuuta hyödyntäen tuulen pyyhkäisymatkaa (engl. Fetch). Alkuperäisessä aineistossa on myös viiva-aineistona pyyhkäisymatkat laskettuna kustakin havaintopisteestä useaan suuntaan merelle päin. Aineisto on tuotettu Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötä varten. Lisätietoja Pro Gradusta: Helin, J. (2005). Vesialueen syvyyden ja avoimuuden vaikutus veden sameuteen Saaristomerellä.

Aineistossa on laskettu noin 23 x 17 km laajuiselta alueelta Nauvon ja Korppoon pohjoispuolelta säännöllisen 250 x 250 metrin pisterverkon pisteille tuulen pyyhkäisymatka (fetch). Aineisto soveltuu Saaristomeren rantojen avoimuuden tarkasteluun.

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.utu.fi
Published 10.06.2005
Categories
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Keskisen Saaristomeren vesialueiden avoimuusmalli. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 04.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(45)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus