Site logo

HUOM! Ei kaupalliseen käyttöön.

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio laiva- ja veneliikenteen meriympäristöön aiheuttamasta melualtistuksesta. Sen tuottamiseen on käytetty ainoastaan olemassa olevia paikkatietoaineistoja, eikä kenttäverifiointia ole suoritettu. Jokaiselta vene- ja laivaväylältä on laskettu väylän ympärille etäisyyspinta, jota hyödyntäen laivamelun voimakkuus on mallinnettu väylän nimellissyvyys huomioiden (antaa viitteitä keskimääräisestä aluskoosta). Samankaltaista etäisyyspintaa on käytetty satamista lähtevien laivojen / veneiden melun arviointiin. Lopuksi yksittäiset väylä- ja satamapinnat on yhdistetty ja tulos luokiteltu luokkiin 1–5. Lounaispaikan toimesta rrd-formaatti käännetty shp:ksi. Saadut tulokset on luokiteltu järkeväksi katsotulla tavalla luokkiin 1 (melualtistus vähäistä) – 5 (melualtistus voimakasta). Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu EU:n Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE-projektin yhteydessä. Lisää BALANCE-hankkeen aineistoa löytyy HELCOM:n sivuilta.

Lisenssi CC BY-NC-SA 4.0

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.metsa.fi
Published 12.12.2007
Categories
Geographical coverage
Licence Other (Open)
How to reference Source: Laivaliikenteen aiheuttama melualtistus. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 11.07.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licence

Other (Open)
[Open Data]

OpennessRating

(54)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus