Site logo

Lämpötilahavaintoja Turusta vuodelta 2009 (TURCLIM)

Taulukko sisältää vuoden 2009 raaka-aineiston TURCLIM-kaupunki-ilmastoprojektissa kerätyistä lämpötilahavainnoista. TURCLIM on Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen tutkimusprojekti, jonka havaintoverkoston muodostavat 75 lämpötila- ja kosteusmittaria. Taulukosta löytyvät omilta välilehdiltään havaintopisteiden lämpötilamittaukset ja havaintopisteiden koordinaatit.

Lisätietoja: Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.utu.fi
Published 26.08.2016
Categories
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Lämpötilahavaintoja Turusta vuodelta 2009 (TURCLIM). The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 03.04.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(31)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus