Site logo

Lounaistiedon karttapalvelun WMS-rajapinnat

Aineisto sisältää listauksen Lounaistiedon karttapalvelun WMS-rajapinnoista.

Aineiston sarake-erotin on puolipiste, rivierotin on rivinvaihto (CRLF) ja merkistökoodaus on UTF-8.

Kentät

  • Tiedontuottaja
  • Rajapinta (Aineiston nimi)
  • URL

Data and Resources

Additional information

Administrator Lounaistieto
Administrator's webpage www.varsinais-suomi.fi
Published 12.05.2016
Updated 22.04.2020
Categories
Collections
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Lounaistiedon karttapalvelun WMS-rajapinnat. The maintainer of the dataset is Lounaistieto. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 11.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(145)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus