Site logo

Luontoinventoinnissa on määritetty arvokkaat luontokohteet. Inventointi perustuu aikaisempiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Luontokohteiden valinnan kriteerinä on ollut ensisijaisesti kohteiden luonnonsuojelullinen arvo; kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa ei ole yksistään pidetty riittävänä perusteena alueen arvottamisessa. Aineisto kattaa vain Salon seutukunnan alueen, mutta sen laajentaminen muualle Varsinais-Suomeen on käynnissä.

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.varsinais-suomi.fi
Published 25.08.2000
Categories
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Luontoinventoinnit Salon seudulla. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 29.05.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(32)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus