Site logo

Mahdolliset kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa

Tämä aineisto sisältää 6Aika: CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa -hankkeessa tuotettua paikkatietoaineistoa kiviaineshuollon tukialueiksi mahdollisesti kelpaavista alueista Varsinais-Suomessa. Aineisto on syntynyt tarkastelemalla kiviaineshuollon edellytyksiä ja esteitä maakunnallisella tasolla, ja se on tarkoitettu tarkemman suunnittelun tueksi. Aineiston syntyprosessi ja hyödyntämismahdollisuudet on kuvattu erillisessä raportissa ”Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa”.

Data and Resources

Additional information

Groups
Geographical coverage
Links with more information
  1. https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2019/Kiviaineshuollon_tukialueet_Varsinais-Suomessa.pdf
Administrator Lounaistieto
Administrator's webpage www.lounaistieto.fi
Published 05.09.2019
Updated 05.09.2019
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Mahdolliset kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa. The maintainer of the dataset is Lounaistieto. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 15.09.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Openness

No openness information yet

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus