Site logo

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella kartoitettiin perinnemaisemia vuosina 1992–1997 osana valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Inventoinnissa kohteet luokiteltiin käyttöhistorian, hoitotilanteen ja kasvillisuuden perusteella valtakunnallisesti (V), maakunnallisesti (M) tai paikallisesti (P) arvokkaiksi. Inventoinnit tehtiin maakuntakohtaisesti. Löydetyt alueet ovat yleensä varsin pienialaisia, keskimääräinen pinta-ala on 5,7 ha. Aineisto on tuotettu useissa projekteissa inventointien perusteella ja se soveltuu esimerkiksi erilaisten hoitotoimenpiteiden suunnitteluun.

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-varsinais-suomi
Published 25.08.2008
Updated 25.08.2008
Categories
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Perinnemaisemat. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 02.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(44)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus