Site logo

HUOM! Ei kaupalliseen käyttöön

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio paikoista, jotka muita alueita todennäköisemmin ovat ruoppaustoiminnan kohteena lähellä sijaitsevien rantarakennusten, laivaväylien tai satamien vuoksi. Ruoppausalueet on mallinnettu seuraavien kriteerien avulla: 1) lähellä rantarakennuksia sijaitsevat matalat, loivarinteiset ja pehmeäpohjaiset (suojaiset) alueet, 2) laivaväylien varrella sijaitsevat sellaiset alueet, joiden vallitseva syvyys on laivaväylän nimellissyvyyttä matalampi, sekä 3) venesatamien välittömässä läheisyydessä sijaitsevat alueet. Lopputulosta varten eri kategoriat on yhdistetty ja näin saatu rasteri (pikselikoko 25 m) käsitelty 3×3 majority -suodatuksella. Tämän jälkeen tulos on muutettu polygonitiedoksi ja pienet laikut (alle 0,5 ha) on poistettu aineistosta. Saadut tulokset on esitetty polygonimuodossa. Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu EU:n Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE-projektin yhteydessä ja se soveltuu todennäköisimpien ruoppauskohteiden sijoittumisen tarkasteluun.

Lisää BALANCE-hankkeen aineistoa löytyy HELCOM:n sivuilta.

Lisenssi CC BY-NC-SA 4.0

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.metsa.fi
Published 13.12.2007
Categories
Geographical coverage
Licence Other (Open)
How to reference Source: Potentiaaliset ruoppauspaikat. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 04.08.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licence

Other (Open)
[Open Data]

OpennessRating

(49)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus