Site logo

Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005

Pulmankijoen uoman korkeusaineisto, jota on käytetty mallinnettaessa Pulmankijoen virtausolosuhteita. Korkeusarvoja on tarkistettu kenttätutkimuksissa. Aineistossa on korkeuspisteitä, korkeuskäyriä ja TIN-malli. Pulmankijoen uoma muutaman sadan metrin levyisenä kaistaleena kuusi kilometriä Pulmankijärveltä ylävirtaan. Aineisto on tuotettu Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötä varten. Lisätietoja Pro Gradusta: Lindvall, V. Pulmankijoen virtausolosuhteet – hydraulinen mallinnus ja sen verifiointi kenttätutkimuksin.

Korkeuspisteaineisto on luotu RTK-GPS -pisteistä, käyräaineisto korkeuspisteistä ja PerusCD:n korkeuskäyristä ja TIN-malli tarkennetuista korkeuskäyristä. Korkeuspisteiden sijaintitiedon tarkkuus on 5 – 10cm, korkeuskäyrien ja TIN-mallin 20 – 50 cm. Huomioitava, että uoma muuttuu koko ajan.

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.utu.fi
Published 08.09.2010
Categories
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 07.04.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(23)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus