Site logo

Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005 - Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005 WMS-rajapinta


From the dataset abstract

Pulmankijoen uoman korkeusaineisto, jota on käytetty mallinnettaessa Pulmankijoen virtausolosuhteita. Korkeusarvoja on tarkistettu kenttätutkimuksissa. Aineistossa on korkeuspisteitä,...

Source: Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005

Additional information

Field Value
Format WMS