Site logo

Aineisto sisältää tiedon Varsinais-Suomen rannikon saarten liikenneyhteyksistä mantereeseen. Yhteydet on luokiteltu sen mukaan, onko mantereelle olemassa kiinteä siltayhteys, lossiyhteys vai liikennöikö saareen yhteysalus. Yhteystiedot pohjautuvat Maanmittauslaitoksen tiestöaineistoon sekä Merenkulkulaitoksen vuoden 2007 saaristoliikenteen aikatauluihin. Aineisto soveltuu saaristoliikenteen yhteyksien tarkasteluun Saaristomerellä.

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.varsinais-suomi.fi
Published 02.09.2005
Categories
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Saarten liikenneyhteydet 2007. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 04.08.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(65)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus