Site logo

HUOM! Ei kaupalliseen käyttöön.

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio ihmistoiminnan laajuutta indikoivasta saarten saavutettavuudesta. Saavutettavuuteen tai sitä epäsuorasti osoittamaan on laskettu kuuluvaksi liikenneyhteydet, sähköistys, matkapuhelinverkon kuuluvuus ja etäisyys merkittäviin asutuskeskittymiin. Aineiston tuottamiseen on käytetty ainoastaan olemassa olevia paikkatietoaineistoja, eikä kenttäverifiointia ole suoritettu. Saadut tulokset on luokiteltu järkeväksi katsotulla tavalla luokkiin 1 (heikko saavutettavuus) – 5 (erittäin hyvä saavutettavuus). Jokaisen saaripolygonin attribuuteiksi on annettu tiedot sen liikenneyhteyksistä (silta / lossi / yhteysalus / ei julkista yhteyttä), sähköistyksestä (on / ei), matkapuhelinverkon kuuluvuudesta (UMTS / GSM sis. tai ulk. antennilla / ei kuuluvuutta) ja etäisyydestä merkittäviin asutuskeskittymiin. Eri tekijöiden vaikutus on sopivaksi katsotulla tavalla yhdistetty yhdeksi lopputulokseksi jonka perusteella luokitus 1-5 on tehty. Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu EU:n Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE-projektin yhteydessä. Lisää BALANCE-hankkeen aineistoa löytyy HELCOM:n sivuilta.

Lisenssi CC BY-NC-SA 4.0

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.metsa.fi
Published 13.12.2007
Categories
Geographical coverage
Licence Other (Open)
How to reference Source: Saarten saavutettavuus. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 11.08.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licence

Other (Open)
[Open Data]

OpennessRating

(82)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus