Site logo

Satakunnan maantiet 1900-luvun alun Senaatinkartassa

Maantieaineistot digitoitiin vuonna 2016 osana Satakuntaliiton ”Satakunnan tiestö 100 vuotta sitten” -projektia. Projektissa asemoitiin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Senaatin kartaston karttalehdet Satakunnan alueelta sekä 1920- ja 1930 -lukujen lehtijakoinen pitäjänkartasto. Kartta-aineisto asemoitiin nykyiselle peruskartalle karttalehtikohtaisesti asemointipisteiden avulla, jonka jälkeen karttojen ja kirjallisten lähteiden tietojen perusteella luotiin vektoritaso piirtämällä vanhaa maantielinjaa kuvaava viiva kartan osoittamalle sijainnille. Aineiston suositeltava tarkastelumittakaava on 1:20 000 – 1:100 000.

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage http://www.satakuntaliitto.fi/
Published 22.06.2018
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Satakunnan maantiet 1900-luvun alun Senaatinkartassa. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 04.08.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(63)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus