Site logo

Satakunnan rakennusperintö – inventoinnin päivitys on tehty vuosina 2003 – 2005. Luettelon pohjana on ollut vuosina 1987 – 88 tehty inventointi, joka on julkaistu Satakunnan rakennusperinne -kirjassa vuonna 1990. Inventoinnissa on koottu kohde- ja aluetiedot Satakunnan maakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä ja rakennusperinnöstä. Aluerajaukset ovat osittain päällekkäisiä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rajausten kanssa. Lähtöaineistona on ollut ”Satakunnan rakennusperintö 2005” (Lauri Putkonen). Alueet ja kohteet on digitoitu Satakuntaliitossa. Aineisto on käytössä Satakunnan museolla Pakki-palvelussa. Aineisto soveltuu maankäytön suunnitteluun ja rakennusperinnön vaalimiseen. Alueet ja kohteet on huomioitu Satakunnan maakuntakaavassa, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011.

Lisenssi CC BY-SA 3.0

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.satakuntaliitto.fi
Published 19.10.2012
Categories
Geographical coverage
Licence Other (Open)
How to reference Source: Satakunnan rakennusperintö. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 11.08.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licence

Other (Open)
[Open Data]

OpennessRating

(64)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus