Site logo

Senaatin kartastoksi kutsutaan Venäjän armeijan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa suorittamien kartoitusten tuloksena syntynyttä kartastoa. Satakunnan alueen kartta lehdet asemoitiin vuonna 2016 osana Satakuntaliiton ”Satakunnan tiestö 100 vuotta sitten” -projektia. Aineisto jakautuu 1:21 000 mittakaavan ja 1:42 000 mittakaavan karttalehtiin. Varsinkin 1:42 000 mittakaavan lehtien osalta aineisto on sijainniltaan paikoitellen epätarkka. Alkuperäinen Senaatin karttojen aineisto on peräisin Kansallisarkiston kartta-arkistosta.

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage http://www.satakuntaliitto.fi/
Published 13.08.2018
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Satakunnan Senaatin kartasto. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 14.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(81)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus