Site logo


From the dataset abstract

"Sininen kasvu tarkoittaa pitkän aikavälin strategiaa, jolla tuetaan merialan kasvua kokonaisuutena. Strategian mukaan meret ja valtameret ovat tärkeitä Euroopan talouden moottoreita, ja...

Source: Sinisen kasvun toimijat

Additional information

Field Value
Format WMS