Site logo

Soranotto-aineisto sisältää luonnonvaroja hyödyntävän soranoton alueet Varsinais-Suomessa. Aineisto sisältää soranottoalueet sekä tietoa myönnetyistä soranottoluvista ja niiden voimassaoloajoista. Aineisto ei sisällä tietoa jatkoluvista. Paikkatietoaineistoon on lisätty siitä selvästi puuttuva Sandön alue Life COASTRA-projektin yhteydessä. Aineisto on tuotettu lupa-asiakirjojen avulla ja se soveltuu luonnonvaroja hyödyntävän soranoton alueiden sekä myönnettyjen soranottolupien ja niiden voimassaolon tarkasteluun Varsinais-Suomen alueella.

Lisenssi CC BY-SA 3.0

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.varsinais-suomi.fi
Published 08.09.2005
Categories
Geographical coverage
Licence Other (Open)
How to reference Source: Soranoton alueet 2005. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 02.07.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licence

Other (Open)
[Open Data]

OpennessRating

(53)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus