Site logo

Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyypit ja eroosiovauriot

Viiva-aineiston on kerätty maastossa ja tarkoituksena oli selvittää Turku–Houtskari-laivaväylän rantojen tyypit ja eroosiovauriot. Rannat on jaettu kahdeksaan luokkaan (rakennetut, kallio, lohkare, kivikko, loiva moreeni, jyrkkä moreeni, hiekka ja hienoaines) ja vauriotasot kolmeen (suuri, pieni ja järviruokovaurio). Aineisto on kerätty Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötä varten. Aineisto on kerätty maastossa kesä–syyskuussa 2002. Lisätietoja Pro Gradusta: Kukkonen, M. (2004). Eroosiovauriokartoitus ja rantaeroosion suhde eri tekijöihin matkustaja-laivaväylien varrella Saaristomerellä.

Aineisto soveltuu Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyyppien ja eroosiovaurioiden tarkasteluun.

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.utu.fi
Published 18.08.2010
Categories
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyypit ja eroosiovauriot. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 12.08.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(54)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus