Site logo

Turun historialliset kunta- ja osakuntaliitokset

Turun kaupungin historialliset kunta- ja osakuntaliitokset 1930-luvulta nykypäivään (2011). Raja-aineisto on digitoitu Varsinais-Suomen liitossa perustuen Olavi Laisaaren teoksessa ”Turun yleiskaava ja kaupungin kehittämisohjelma” (1952) sekä Veikko Laakson teoksessa ”Åbo stads historia 1918–1970” (1980) julkaistuihin karttakuviin. Aineisto soveltuu yleispiirteiseen teemakarttakäyttöön.

Lisenssi CC BY-SA 3.0

Data and Resources

Additional information

Administrator's webpage www.varsinais-suomi.fi
Published 23.11.2012
Categories
Geographical coverage
Licence Other (Open)
How to reference Source: Turun historialliset kunta- ja osakuntaliitokset. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 09.07.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licence

Other (Open)
[Open Data]

OpennessRating

(45)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus