Site logo

Turun kansallinen kaupunkipuisto - Turun kansallinen kaupunkipuisto (WMS)


From the dataset abstract

Aineisto sisältää Turun kansallisen kaupunkipuiston eli Turun kulttuuripääkaupunkipuisto 2011:n aluerajauksen. Aluetta koskee hoito- ja käyttösuunnitelma. Ympäristöministeriö on tehnyt...

Source: Turun kansallinen kaupunkipuisto

Additional information

Field Value
Format unknown