Site logo

Pysäköinti on olennainen osa kaupungin liikennejärjestelmää ja keskeinen tekijä kaavoituksessa ja rakentamisessa – sekä tilantarpeen että kustannusten vuoksi. Yhteiskunnan ja tekniikan murros vaikuttavat tulevaisuuden kaupunkiliikenteeseen ja pysäköintiin. Kaupunginhallituksen hyväksymissä pysäköinnin linjauksissa otetaan kantaa mm. kadunvarsipysäköinnin määrään ja sääntelyyn, asukaspysäköintiin sekä asemakaavojen pysäköintipaikkavaatimuksiinkin. Pysäköintivirhemaksun määrä on Turussa 60 euroa.

Päivitykset:

  • 29.4.2020 Pysäköintivirheet

Data and Resources

Tags

Additional information

Administrator Turun kaupunki
Administrator's webpage data.turku.fi
Published 29.04.2020
More information
  1. https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/pysakointi
  2. https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/pysakointi/pysakoinnin-linjaukset
  3. https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/pysakointi/pysakointimaksut-ja-alueet
  4. https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/pysakointi/maksut-ja-valvonta/pysakointivirhemaksu-ja-oikaisuvaatimus
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Turun kaupungin pysäköinti. The maintainer of the dataset is Turun kaupunki. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 05.08.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(43)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus