Site logo

Turun kaupungin ruutukaava-alueen geoenergiapotentiaalikartta

Vuonna 2016 toteutettu selvitys perustuu pääosin GTK:n olemassa olevaan geologiseen paikkatietoaineistoon ja tutkimusraportteihin. Näiden lisäksi alueen maapeitepaksuustiedon tarkentamiseen käytettiin tilaajien teknisen toimen kairaustietoja, tietoja poratuista energiakaivoista ja alueella toimivien energia kaivourakoitsijoiden rekistereitä toteutettujen energiakaivojen maaporausosuuksien paksuuksista myös ajalta ennen toimenpidelupamenettelyä. Työhön sisältyi myös maastotutkimuksia ja vanhojen kairausnäytteiden tarkastelua.

Geoenergiapotentiaalikarttaa ei voida sellaisenaan käyttää kiinteistöjen energiakaivojen tai - kaivokenttien mitoittamiseen, koska kartta on tarkkuudesta riippumatta aina yleistetty esitys. Kartalla ei ole esitetty pohjavesialueita, vedenottamoita suoja - alueineen, luonnonsuojelu - alueita, maanalaisia rakenteita ja muita geoenergian käyttöä mahdollisesti rajoittavia aluevarauksia.

Data and Resources

Additional information

Administrator Turun kaupunki
Administrator's webpage http://data.turku.fi/
Published 20.12.2017
Categories
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Turun kaupungin ruutukaava-alueen geoenergiapotentiaalikartta. The maintainer of the dataset is Turun kaupunki. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 28.03.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessRating

(48)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus