Site logo

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava - Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava WMS-rajapinta


Tietoaineiston yhteenvedosta

Maakuntien liittojen INSPIRE-velvoitteet yhteisvoimin kuntoon Lounaispaikka toteutti vuosina 2012-13 maakuntien liittojen INSPIRE-velvoitteet täyttävän LOUSPIRE-hankkeen. Hankkeessa...

Lähde: Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti tuntematon