Site logo

Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio

HUOM! Ei kaupalliseen käyttöön

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio suurten laivojen aiheuttamasta rantaeroosiosta väylien varrelle jäävillä rannoilla. Sen tuottamiseen on käytetty ainoastaan olemassa olevia paikkatietoaineistoja, eikä kenttäverifiointia ole suoritettu. Saadut tulokset on luokiteltu järkeväksi katsotulla tavalla luokkiin 1 (eroosio vähäistä) – 5 (eroosio voimakasta). Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu EU:n Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE-projektin yhteydessä. Alueellinen kattavuus: Turku – Tukholma syväväylän rannat välillä Turku–Lövskärs fjärden. Lisää BALANCE-hankkeen aineistoa löytyy HELCOM:n sivuilta.

Lisenssi CC BY-NC-SA 4.0

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjän verkkosivusto www.metsa.fi
Julkaistu 12.12.2007
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Other (Open)
Viittaustapa Lähde: Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio. Aineisto on ladattu Dataportaali -palvelusta 22.09.2020. Lisenssi ilmoitettu ylläpitäjän palvelussa.

Lisenssi

Muu (avoin)
[Open Data]

AvoimuusasteKäyttäjäarvio

(103)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus