Site logo

Luontoinventoinnit Salon seudulla - Luontoinventoiinnit Salon seudulla WMS-rajapinta


Tietoaineiston yhteenvedosta

Luontoinventoinnissa on määritetty arvokkaat luontokohteet. Inventointi perustuu aikaisempiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Luontokohteiden valinnan kriteerinä on ollut ensisijaisesti...

Lähde: Luontoinventoinnit Salon seudulla

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti WMS