Site logo


Tietoaineiston yhteenvedosta

Paimionjokiyhdistys ry:n tuottamia kohdetietoja maisemallisesti merkittävistä kohteista Paimionjoen varrella. Aineisto sisältää Paimionjoen valuma-alueen rajauksen sekä joenuomat ja...

Lähde: Paimionjoen maisemamatkailu

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti tuntematon