Site logo

Pohjois-Savon voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmä - Kaava-aineistot Paikkatietoikkunassa


Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää Pohjois-Savon voimassa olevat maakuntakaavat. Aineiston on tuottanut Pohjois-Savon liitto. Maakuntakaavat ja niiden virallistamis- eli tulkitsemismittakaavat sekä...

Lähde: Pohjois-Savon voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmä

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti tuntematon