Site logo

HUOM! Ei kaupalliseen käyttöön

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio paikoista, jotka muita alueita todennäköisemmin ovat ruoppaustoiminnan kohteena lähellä sijaitsevien rantarakennusten, laivaväylien tai satamien vuoksi. Ruoppausalueet on mallinnettu seuraavien kriteerien avulla: 1) lähellä rantarakennuksia sijaitsevat matalat, loivarinteiset ja pehmeäpohjaiset (suojaiset) alueet, 2) laivaväylien varrella sijaitsevat sellaiset alueet, joiden vallitseva syvyys on laivaväylän nimellissyvyyttä matalampi, sekä 3) venesatamien välittömässä läheisyydessä sijaitsevat alueet. Lopputulosta varten eri kategoriat on yhdistetty ja näin saatu rasteri (pikselikoko 25 m) käsitelty 3×3 majority -suodatuksella. Tämän jälkeen tulos on muutettu polygonitiedoksi ja pienet laikut (alle 0,5 ha) on poistettu aineistosta. Saadut tulokset on esitetty polygonimuodossa. Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu EU:n Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE-projektin yhteydessä ja se soveltuu todennäköisimpien ruoppauskohteiden sijoittumisen tarkasteluun.

Lisää BALANCE-hankkeen aineistoa löytyy HELCOM:n sivuilta.

Lisenssi CC BY-NC-SA 4.0

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjän verkkosivusto www.metsa.fi
Julkaistu 13.12.2007
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Other (Open)
Viittaustapa Lähde: Potentiaaliset ruoppauspaikat. Aineisto on ladattu Dataportaali -palvelusta 05.07.2020. Lisenssi ilmoitettu ylläpitäjän palvelussa.

Lisenssi

Muu (avoin)
[Open Data]

AvoimuusasteKäyttäjäarvio

(46)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus