Site logo


Tietoaineiston yhteenvedosta

"Sininen kasvu tarkoittaa pitkän aikavälin strategiaa, jolla tuetaan merialan kasvua kokonaisuutena. Strategian mukaan meret ja valtameret ovat tärkeitä Euroopan talouden moottoreita, ja...

Lähde: Sinisen kasvun toimijat

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti XLSX