Site logo


Datan kuvaus

Soranotto-aineisto sisältää luonnonvaroja hyödyntävän soranoton alueet Varsinais-Suomessa. Aineisto sisältää soranottoalueet sekä tietoa myönnetyistä soranottoluvista ja niiden...

Lähde: Soranoton alueet 2005

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti SHP