Site logo

Turun kaupungin liikennemerkit - Turun liikennemerkit


Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää Turun kaupungin liikennemerkit ja niiden koordinaatit. Aineistossa on inventoituja merkkejä 36118, joista 3574 automaattitulkinnassa tunnistamattomia (Unclassified). x...

Lähde: Turun kaupungin liikennemerkit

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti SHP, XLSX