Site logo

Turun kaupungin palvelualuejako ja tilastoalueet - Turun alueet SHP, TAB


Tietoaineiston yhteenvedosta

Turun palvelualuejako (uusi suuraluejako v. 2005) on kaupunginhallituksen 11.8.2003 hyväksymä aluejako, jota on vuoden 2006 alusta käytetty yhtenäisesti kaikissa hallintokunnissa...

Lähde: Turun kaupungin palvelualuejako ja tilastoalueet

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti SHP, TAB