Site logo

Turun kaupungin pyöräilyverkostoaineisto - Turun kaupungin pyöräilyverkostoaineisto TAB


Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto on jaettu pää- ja lähipyöräilyverkostoon. Kentän TKU_toiminnall_pp sisältö: 0 = ajorata, jota voi käyttää pyöräilyyn 11 = pyöräilyn laatukäytävä 12 = pyöräilyn pääverkosto 13 =...

Lähde: Turun kaupungin pyöräilyverkostoaineisto

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti TAB