Site logo

Turun kaupungin ruutukaava-alueen geoenergiapotentiaalikartta - Geoenergiapotentiaali SHP


Tietoaineiston yhteenvedosta

Vuonna 2016 toteutettu selvitys perustuu pääosin GTK:n olemassa olevaan geologiseen paikkatietoaineistoon ja tutkimusraportteihin. Näiden lisäksi alueen maapeitepaksuustiedon...

Lähde: Turun kaupungin ruutukaava-alueen geoenergiapotentiaalikartta

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti SHP