Site logo

Turun kaupungin turvallisuustietoja - Turun kaupungin turvallisuustietoja SHP, TAB


Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää Turun kaupungin yleisillä alueilla olevien pelastusvälineiden sijainnin sekä tulvakartan, joka on laadittu havainnollistamaan tulvaherkkiä ranta-alueita....

Lähde: Turun kaupungin turvallisuustietoja

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti SHP, TAB