Site logo

Työpaikkasaavutettavuus Turun kaupunkiseudun alueella

Aineisto sisältää Turun kaupunkiseudun työpaikkasaavutettavuusanalyyseja henkilöautolla, joukkoliikenteellä, polkupyörällä ja kävellen kuljettuna. Saavutettavuus on laskettu eksponenttimuotoisena etäisyysfunktiona keskimääräisestä matka-ajasta painotettuna työpaikkojen määrällä. Analyysi on tehty Digiroad 2013 -tieverkkoa ja yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) vuoden 2011 ruutuaineistoa hyväksikäyttäen. Tieverkkoaineistosta on hyödynnetty väylätyyppikohtaisia nopeusrajoituksia ja ruutuaineistosta on haettu työpaikkojen määrä. Aineisto soveltuu työpaikkasaavutettavuuksien arviointiin Turun kaupunkiseudun alueella.

Lisenssi CC BY-SA 3.0

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjän verkkosivusto www.strafica.fi
Julkaistu 17.01.2014
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Other (Open)
Viittaustapa Lähde: Työpaikkasaavutettavuus Turun kaupunkiseudun alueella. Aineisto on ladattu Dataportaali -palvelusta 14.08.2020. Lisenssi ilmoitettu ylläpitäjän palvelussa.

Lisenssi

Muu (avoin)
[Open Data]

AvoimuusasteKäyttäjäarvio

(73)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus