Site logo


Datan kuvaus

Aineistossa on esitetty Varsinais-Suomen yläkoulujen saavutettavuus tieverkkoa pitkin vuonna 2013. Aineisto on Varsinais-Suomen liiton vuosina 2012–2013 keräämä ja osoitepaikantama, ja...

Lähde: Yläkoulujen saavutettavuus

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti SHP