Site logo

Aineisto sisältää äänestysalueet Varsinais-Suomessa vuonna 2012.

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats www.varsinais-suomi.fi
Publicerad 26.11.2012
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Varsinais-Suomen äänestysalueet 2012. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 29.05.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

ÖppenhetRating

(65)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus