Site logo

Kuntakohtainen vuoden 2012 kunnallisvaalien tuloskartta on tuotettu Lounaispaikassa/Varsinais-Suomen liitossa Tilastokeskuksen ja vaalit.fi -sivuston tietojen pohjalta. Vaalitulokset on esitelty vuoden 2012 kuntarajoihin perustuen. Kartalla esitellään suurimmat puolueet sekä puoluekohtaiset tulokset diagrammina.

Lisenssi CC BY-SA 3.0

Data och resurser

Mer information

Grupper
Geographical Coverage
Administratörens webbplats www.lounaistieto.fi
Publicerad 23.11.2012
Licens Other (Open)
How to reference Källa: Kuntavaalit 2012. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 18.11.2019. The license can be found on the maintainer's service.

Licens

Annat (öppna)
[Open Data]

ÖppenhetRating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus