Site logo

HUOM! Ei kaupalliseen käyttöön.

Aineisto on paikkatietomallinnusten avulla tuotettu arvio laiva- ja veneliikenteen meriympäristöön aiheuttamasta melualtistuksesta. Sen tuottamiseen on käytetty ainoastaan olemassa olevia paikkatietoaineistoja, eikä kenttäverifiointia ole suoritettu. Jokaiselta vene- ja laivaväylältä on laskettu väylän ympärille etäisyyspinta, jota hyödyntäen laivamelun voimakkuus on mallinnettu väylän nimellissyvyys huomioiden (antaa viitteitä keskimääräisestä aluskoosta). Samankaltaista etäisyyspintaa on käytetty satamista lähtevien laivojen / veneiden melun arviointiin. Lopuksi yksittäiset väylä- ja satamapinnat on yhdistetty ja tulos luokiteltu luokkiin 1–5. Lounaispaikan toimesta rrd-formaatti käännetty shp:ksi. Saadut tulokset on luokiteltu järkeväksi katsotulla tavalla luokkiin 1 (melualtistus vähäistä) – 5 (melualtistus voimakasta). Aineiston on tuottanut Metsähallitus (2007) ja se on koostettu EU:n Interreg IIIB -rahoitteisen BALANCE-projektin yhteydessä. Lisää BALANCE-hankkeen aineistoa löytyy HELCOM:n sivuilta.

Lisenssi CC BY-NC-SA 4.0

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats www.metsa.fi
Publicerad 12.12.2007
Grupper
Områden
Licens Other (Open)
How to reference Källa: Laivaliikenteen aiheuttama melualtistus. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 12.08.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licens

Annat (öppna)
[Open Data]

ÖppenhetRating

(59)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus