Site logo

Aineisto sisältää Nautelankosken museon tuottaman maisemamuutosta kuvaavan pisteaineiston. Kohteista on linkki Nautelankosken sivuille kerättyihin valokuvavertailuihin. Aineisto on tuotettu Onks tääl tämmöstäki ollu? – Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihankkeessa. Hanke päivittää ja täydentää Liedon vanhan rakennuskannan inventointiin perustuvaa tietokantaa. Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Leader-ryhmä Varsin Hyvä ry:n kautta, ja se toteutetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella. Aineisto on tuotettu digitoimalla kohteita QGIS-ohjelmiston avulla. Lisäksi kentällä on käyty kuvaamassa kohteita nykyaikana ja historiallisia valokuvia on etsitty arkistoista.

Lisenssi CC BY-SA 3.0

Data och resurser

Mer information

Administratörens webbplats https://www.liedonmuseo.fi/
Publicerad 18.08.2015
Uppdaterad 06.03.2018
Grupper
Områden
Licens Other (Open)
How to reference Källa: Liedon kulttuuriympäristön dokumentointi. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 03.08.2020. The license can be found on the maintainer's service.

Licens

Annat (öppna)
[Open Data]

ÖppenhetRating

(143)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus